საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელ. სამსახური

ელჩი

დავით სოლომონია 33 66 11 01 -21

უფროსი მრჩეველი

კონსტანტინე საბიაშვილი

33 66 11 01 - 25

მრჩეველი

გიორგი სირბილაძე

33 66 11 01 - 23

ფინანსური მენეჯერი

ლუკა აბშილავა

33 66 11 01 - 22