საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელ. სამსახური

ელჩი

დავით სოლომონია

33 66 11 01 -21

უფროსი მრჩეველი

ზურაბ ფარჯიანი

33 66 11 01 - 25

მრჩეველი

გიორგი სირბილაძე

33 66 11 01 - 23

ფინანსური მენეჯერი

გოჩა ბიკაშვილი

33 66 11 01 - 22